UAS - Uudenmaan Alueen Seniorien toiminta

UAS:n pääsääntöinen toiminta on tukea SGS:n toimintaa Uudenmaan alueella

senioritoiminnan aktivoimiseksi mm. seuraavilla tavoilla:

1. Järjestää UAS:n senioripuheenjohtajille kokoukset 2 kertaa vuodessa ja raportoida siellä käsitellyt asiat.

2.Kokouksien yhteydessä järjestää jonkin Uudenmaan alueen golfseuran senioritoimintaa esittelevä luento ja näin välittää tietoa muille seuroille, miten eri klubeilla seniorit toimivat.

3.Ylläpitää UAS:n alueen senioripuheenjohtajien kontaktilistaa.

4.Ylläpitää ja koordinoida UAS:n alueella järjestettävien avointen seniorikilpailujen aikatauluja siten, ettei tulisi turhia päällekkäisyyksiä.

5.Järjestää UAS:n alueen klubien reikäpelimestaruuskilpailut.

6.Järjestää UAS:n senioripuheenjohtajille mestaruuskilpailu, yleensä reikäpelifinaalien yhteydessä.

7.Välittää tietoa Uudenmaan alueen senioritapahtumista senioripuheenjohtajille sähköpostitse tai kotisivujen avulla.

8.Osallistua pyydettäessä UAS:n klubeilla seniori-iltoihin.

9..Organisoida ja ylläpitää alueen senioreiden käyttöön tarkoitettua kotisivua.

UAS:n hallituksen kokoonpano

1.UAS:n hallitukseen kuuluu neljä jäsentä; puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi jäsentä, joista toinen toimii kotisivujen ylläpitäjänä.

2. Tehtävien hoitajat hallitus valitsee keskuudestaan

3.Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa alueen seurojen senioriedustajista

4. Jäsenten toimikausi on kerrallaan kaksi vuotta